Bestuur

Voorzitter Huub Steegmans
Secretaris Roy Derix
Penningmeester en Jeugdzaken Sandra Kloosbergen

Het bestuur wil graag de mening horen van alle leden. Hiervoor wordt ieder jaar een jaarvergadering georganiseerd. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met het bestuur. EHS Venlo is een vereniging van en voor ieder lid.