Bestuur

Voorzitter Huub Steegmans
Penningmeester Twan Veugelers
Secretaris Rene Schreurs
Jeugdzaken Sandra Kloosbergen
Vice-voorzitter en Algemene Zaken Marc Derix

Het bestuur wil graag de mening horen van alle leden hiervoor worden er minimaal 2 vergaderingen per jaar georganiseerd. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met het bestuur. EHS Venlo is een vereniging van en voor ieder lid.